NAPSUGÁR CSOPORT

Óvónők:

Dajka:

Gyerekek:

1. Bllaca Rijad
2. Bóka Noel
3. Burka Bella Zelina
4. Csernai Viktória
5. Dari Csaba
6. Erdei Gulyás Csillag Virág
7. Erdős Tamás
8. Farkas Zalán Zoltán
9. Gálik Imre Kristóf
10. Georgiádes Adrián
11. Gulyás Máté
12. Hunyadi Bianka
13. Hunyadi Boglárka
14. Mányai Ágnes
15. Nagy Flóra Nikolett
16. Nagy Noé
17. Rab Lena
18. Sánta Lajos Dorián
19. Szeles Gréta
20. Szentmártoni Tamás Bence
21. Szűcs Noel Kevin
22. Zsigri Bence
23. Zsigri Ferenc
24. Zsolnai Vivien
 

DÉLELŐTT IDŐKERET ÁLLANDÓ TEVÉKENYSÉG
  6.30 – 7.00 Gyülekezés az aktuális kiscsoportban
  7.00 – 8.00 Gyülekezés saját csoportban, játék
  8.00 – 9.00 Kötetlen mindennapos tevékenységek:
- mindennapos testnevelés
- mese-vers
- énekes játékok
  8.45 – 10.30 Folyamatos tízórai, játék
  10.30 – 11.30 Levegőzés, udvari játék, séta
  11.20 – 12.30 Folyamatos ebéd, tisztálkodási teendők,
készülődés a pihenéshez
DÉLUTÁN IDŐKERET ÁLLANDÓ TEVÉKENYSÉG
  12.30 – 14.30 Pihenés
  14.30 – 15.30 Folyamatos ébredés, teremrendezés,
uzsonna, játék
  15.30 – 16.30 Játék, folyamatos hazabocsájtás
  16.30 – 17.00 Összevont csoportban játék, hazabocsájtás

 

A NAPSUGÁR CSOPORT HETI RENDJE

NAPOK

Az állandó tevékenységek rendszere

Kötetlen minden-napi tevékenységek Kötetlen szervezett tevékenységek Kötelező tevékenységek
Hétfő mozgás-levegőzés, mese-vers, énekes játékok, mindennapos testnevelés külső világ tevékeny megismerése
mese -vers
 
Kedd mozgás-levegőzés, mese-vers, énekes játékok, mindennapos testnevelés rajzolás, mintázás, kézimunka  
Szerda mozgás-levegőzés, mese-vers, énekes játékok, mindennapos testnevelés   testnevelés 
Csütörtök mozgás-levegőzés, mese-vers, énekes játékok, mindennapos testnevelés ének zene  
Péntek mozgás-levegőzés, mese-vers, énekes játékok, mindennapos testnevelés külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalmú játékokkal zene óvoda

Bekéné Varga Éva 1981-ben érettségizetem a Hajnóczy József Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola óvónői szakán. Ebben az évben Martfűre mentem dolgozni. 1982-ben Tiszaföldvárra kerültem a II-es számú óvodába dolgozni. 1985-ben a Szarvasi Felsőfokú Óvóképző Intézet óvónői szakán végeztem. 1992-ben Eötvös József Tanítóképző Főiskola általános tanító szakán fejeztem be tanulmányaimat. Ekkora folytattam munkámat  a Kossuth Úti Óvoda (ma Vadárvácska Óvoda) központi épületében. Közben két fiú gyermekem született Sándor és Ákos. 1998 óta jelenlegi óvónőtársammal dolgozom együtt. 2006 -tól 2010 -ig A Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán - gyógypedagógus - pszichopedagógiai szakirányon diplomát szereztem.
Munkám során mindig a gyermekek egyénisége, személyisége, fejlettsége érdekelt. A gyermekeknek szüksége van a segítségre, ami nagyon fontos, hogy megfelelő időben kapják meg. Ha értő figyelemmel, kíváncsisággal fordulok hozzájuk, feléjük, akkor ezt meg is kaphatják tőlem. Nagyon fontosnak tartom az évek folyamán kialakult tapasztalatom figyelembevételét.

Fő célom:
 - hiányosságokat: időben észrevenni, megelőzni, korrigálni.
 - A tehetségeket időben észrevenni, segíteni. Hiszen felelős vagyok a 3-7 éves gyermekek fejlődéséért, fejlesztéséért, sikerélményekben gazdag, pozitív életéért.

   
Új ismereteket, a gyermekek egyéni képességeivel, fejlődésével kapcsolatban a következő tanfolyamokon szereztem:

- Tanári Hatékonysági Fejlesztő Tréning (GORDON)
- Képességek fejlődése és fejlesztése ( DIFER)
- Sindelar - zsoldos program 1 - fejlesztő program "Tanulási és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor" /2010/
-Kulcsár Mozgásterápia Delecato - Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására (2011)
- Tehetséggondozás az óvodában (2011)
- tehetségsegítés, gazdagítás iskoláskor előtt (2011)
-Tehetségvizsgálat az attitűdök, érdeklődés alapján és a kognitív profil teszt használata (2013)

2014. Pályázatok terén: Meseváros téri - vizuális gazdagító programpár jógyakorlat folyamatgazdája vagyok.

Mottóm: " Aki koordináltan tud mozogni, az fegyelmezetten gondolkodik."
                                                                                              Dr. Hámori József

Pályafutásom során mindig igyekeztem önmagam, módszertani kultúrámat színesíteni, látókörömet szélesíteni.

Oraveczné Fekete Edit 1980-ban leérettségiztem a Hajnóczy József Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola óvónői szakán. Martfűn helyezkedtem el, s itt dolgoztam 13 évig. Eközben 1985-ben elvégeztem a Szarvasi Felsőfokú Óvóképző Főiskolát. Két gyermekem született Lukács és Máté. 1987-ben gyes mellett 4 órában dolgoztam a tiszaföldvári II. sz. óvodában egy évig. 1993- ban kerültem Tiszaföldvárra a Kossuth Úti Óvoda ( ma Vadárvácska Óvoda) Központi Óvodájába és azóta is ebben az óvodában dolgozom, a Napsugár csoportban.

 1998-tól dolgozom együtt jelenlegi óvónőtársammal. Eddigi pályafutásom során az eltelt évek alatt számos munkámmal kapcsolatos tanfolyamon és továbbképzésen és előadáson vettem részt, amik közül a legmeghatározóbb és iránymutatók a következők voltak:
 1986-ban a Logopédiai Speciális tanfolyam
1994-ben a Fonémahallás és Differenciálás óvodás korban
 1999 -ben Mozgásfejlesztő Program a tanulási képességek kialakításáért egészséges és részfunkcióban retardált óvodás korú gyermekek számára.
2010 (Ki)Útkereső program: a magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és technikák a  magatartási problémák kezelésére.
2011 Látható hangok - program alkalmazására 3-8 éves gyermekek kommunikációs fejlesztésére.
2011 A tanulás öröm is lehet -  Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására.
2013 Tehetségvizsgálat az attitűdök, érdeklődés alapján és a kognitív profil teszt használata.
2013 Öndifferenciáló módszerek alkalmazása a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók tanításában.

Nagy hatással volt rám, kolléganőm gyógypedagógiai tanulmánya és ő inspirált arra, hogy a Kulcsárné féle mozgásterápiát " A tanulás öröm is lehet" elvégezzem és mindennapi munkámban is hatékonyan alkalmazzam.
Legfontosabbnak tartom a szeretetteljes nevelői légkör kialakítását a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztését és az egyéni bánásmód elvét, a mozgás és a beszédfejlődés összefüggésében. Hiszen csak ilyen elfogadó közösségi színtér lehet az a hely,ahol a gyermek felszabadultan és önfeledten képes önmagát adva kinyilatkozni.

" A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának kell belevésni a képzeteket."
" Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra!"
                                                                                                                                 Maria Montessori

Kolleganőmmel Bekéné Varga Évával 1998 óta dolgozunk együtt. Mindketten nagy hívei vagyunk a művészetre nevelésnek, hiszen az óvodás gyermekek szeretik a szépet, különösen, ha ezt az óvónőtől tudatosan megerősítve kapja. Ez vonatkozik a zenére, irodalomra (mese-vers) népművészetekre, filmművészetekre, vagy egyéb más művészetekre (pl. cirkuszművészet, kertművészet) stb. A mindennapi művészeti élmények terén nő a kreativitásuk, érzelmeik gazdagabbak lesznek és eredményesebbek, boldogabb emberekké válhatnak. Közös hobbink a gebleinezés, foltvarrás és egyéb kézi munkák, mindketten alapító tagjai voltunk a tiszaföldvári Pedagógus Női Karnak.

Dajka nénink Magyar Mária Marika néni, aki 2012 óta együtt dolgozik velünk a Napsugár csoportban. Munkája pontos, precíz, megbízható, mindig számíthatunk segítségére, ötleteink megvalósításában és a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegítésében.

Napsugaras szép napot kicsik és nagy gyermekek! Csoportunk a Vadárvácska Kossuth Úti Óvoda Napsugár csoportja, ahol a biztonságot nyújtó, tágas, derűs, esztétikus környezet várja az idejáró gyermekeket. A naptól kapjuk az éltető meleget, a fényt, nélküle nem lenne élet a földön és nem létezik gyermekrajz sem napocska nélkül.

A csoport indulója:
„Mi szél hozott kisfutár?”

Hitvallásunk: Naphimnusz

Szeress úgy, mint a Nap!
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mennyit ér a fénye,
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mit kap majd cserébe.
A Napsugár nem mérlegel,
Csak tündökölve árad.
Simogat és átölel,
De nem kér érte árat.
Szeress úgy, mint a Nap, feltétel nélkül,
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy, mint a Nap, fényből születve,
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Minden ember fénysugár,
A mindenségnek része,
Azt hiszi, hogy porszem,
Pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
Egy a végtelennel,
Minden ember fénysugár,
De ebben hinni nem mer.
Szeress úgy, mint a Nap, feltétel nélkül,
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy, mint a Nap, fényből születve,
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Szeress, áldást teremtve!

Játéktárunkban a sok-sok modern, változatos és sokoldalú fejlesztő játék mellett megtalálhatók a hagyományos, természetes anyagokból készült játékok is, így engedve teret a gyermekek saját ötleteinek, fantáziájának megvalósítására, kreativitásuk fejlődésére. A megtapasztalás élményén keresztül segítjük őket az egyéni képességeik kibontakoztatásában. Sokat énekelünk, rajzolunk, festünk, mesélünk, verselünk és tornázunk. Sok-sok időt töltünk a szabadban, az udvaron. Évszakonként túrákat, kirándulásokat, sétákat szervezünk. Mindennapjainkat a születés- és névnapok és közös óvodai ünnepségek, programok megünneplése színesíti.