PUMIKLI CSOPORT

Óvónők:

Dajka:

Gyerekek:

1. Bene Levente
2. Bordás Imre
3. Czampel Vivien
4. Czifra Csilla
5. Csabai Patricia Kiara
6. Dari Emma
7. Gulyás Gábor
8. Hegyes Luca Sára
9. Kiss Alina Zsuzsanna
10. Kiss Csaba
11. Kollár Gergő
12. Kovács Zoltán
13. Körtési Diana
14. Krasznai Balázs
15. Krasznai Gábor
16. Lukács Alexandra
17. Luo Jázmin
18. Nagy Zalán Mihály
19. Pálinkás Flóra
20. Pozsár Lili
21. Schat Zoltán Sándor
22. Schmidt Áron
23. Szeles Maja
24. Tóth Georgina
25. Tóth Melissza
26. Wágner Krisztián
 


 

A PUMUKLI CSOPORT HETI RENDJE

NAPOK

Az állandó tevékenységek rendszere

Kötetlen minden-napi tevékenységek Kötetlen szervezett tevékenységek Kötelező tevékenységek
Hétfő mozgás, levegőzés, mese-vers, énekes játékok, rajzolás környezet tevékeny megismerése, védelme mindennapos mozgás, mese-vers
Kedd mozgás, levegőzés, mese-vers, énekes játékok rajzolás, mintázás, kézimunka mindennapos mozgás, mese-vers
Szerda mozgás, levegőzés, mese-vers, rajzolás
ének-zene, énekes játék, zenehallgatás zeneóvoda, mindennapos mozgás, mese-vers
Csütörtök mozgás, levegőzés, mese-vers, rajzolás környezet tevékeny megismerése, matematikai jellegű tapasztalatok, tevékenységek mindennapos mozgás, mese-vers
Péntek mozgás, levegőzés, énekes játékok, rajzolás mese-vers, drámajáték mozgás, mozgásos játékok, mozgásfejlesztés

 

NAPIREND (ÉRVÉNYES 2014. SZEPTEMBER 1-TŐL)
6.30 – 7.15-ig Gyülekezés a kiscsoportban, saját csoportszobában
7.15 – 8.00-ig Játék a csoportszobában
8.00 – 10.30-ig Mindennapos mozgás
Mese-vers
Személyes és közös beszélgetések
Testápolási teendők ellátása
Tízórai
Énekes játékok
Vizuális tevékenységek
Mozgásos tevékenységek
Kötetlen szervezett tevékenységek
Kötelező tevékenységek
10.30-től 11.30-ig Játék a szabadban, mozgás, levegőzés, séta, túra
11.30-től 13.00-ig Ebéd, testápolási teendők ellátása
13.00 – 14.30-ig Pihenés (mese, altató)
14.30-től – 15.30-ig Testápolási teendők ellátása, uzsonna
15.30-től – 16.30-ig Játék a csoportszobában, szabadban
16.30-től – 17.00-ig Összevont csoportba játék, hazabocsájtás

Bártfai Istvánné vagyok, 1979 óta dolgozom a központi óvodában. A főiskola elvégzését követően speciális területeken szereztem képesítést. Alapfokú úszásoktatás, néphagyomány ápolás, gyermektánc, gyermekismeret.
Szakirányú képesítéssel rendelkezem nyelv és beszédfejlesztés területén. A beszédfejlesztés területén speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásában részt veszek, ezen a területen koordinálom a fejlesztő munkát.

Intézményi " Ficánkoló  halacskák" - játékos úszásoktatás és úszás előkészítés jó gyakorlat gazda.

2012 szeptemberétől a mozgás területén kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek számára „Hozd el a kupát” – tehetségműhelyt vezetek, amely 2013-ban kiválóan akkreditált tehetségpont minősítést kapott.
2014-ben kiváló minősítést kapott intézményi " Perdülj - fordulj" gazdagító programpár jó gyakorlat gazda.

Gere Lajosné vagyok, 1978 óta dolgozom a központi óvodában. A főiskola elvégzése után továbbképzéseken, tanfolyamokon bővítettem zenei ismereteimet. Szakirányú képesítést az óvodai zenei nevelés területén szereztem. Hosszú évekig az alapfokú művészeti oktatás keretében – zeneóvoda, zenei előképzéssel tettem érdekesebbé, élményszerűbbé az óvodai nevelést. Intézményi " Daloló fecskék" zeneóvodai program gazda.

2010 óta a zenei tevékenységekben kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek számára „Daloló fecskék” – tehetségműhelyt vezetek, amely 2013-ban kiválóan akkreditált tehetségpont minősítést kapott. Intézményi " Perdülj - fordulj" gazdagító programpár jógyakorlat fejlesztő pedagógusa.

Katonáné Basa Erzsébet - Erzsike néni - vagyok és 2013. szeptember óta látom el az óvoda Pumukli csoportjában a dajkai teendőket.

Az óvodai nevelés, ezen belül elsősorban gondozási tevékenységekkel (öltözködés, testápolás, étkezés során) segítem a gyermekek fejlődését, egészséges életmódra nevelését. Edit óvó néni és Ica óvó néni munkáját segítem, részt veszek a napi teendők ellátásában. Az eltelt időszak alatt harmonikus, közvetlen kapcsolatot sikerült kialakítanom.
A kollégákkal és gyermekekkel együtt átélt tevékenységek, foglalkozások színesítik az eltöltött napokat.

„ Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap.”

PUMUKLI

Kedves, pajkos „rosszcsont”, aki szeretve, türelemmel, odafigyeléssel együttműködővé, ragaszkodóvá, simulékonnyá válik, megtartva egyedi, egyéni vonásait, személyiségét.

A névválasztás egyben tükrözi óvónői hitvallásunkat is, amely:

A Helyi Nevelési Programunkat ezen területek hatékonyabbá tételével egymást kölcsönösen kiegészítve tesszük színesebbé. A családias, biztonságot adó, elfogadó óvodai légkör alapvető eleme munkánknak.

Céljainkat, feladatainkat, a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazodó szükségleteikre épülő nevelő munkával valósítjuk meg. Jelenlegi gyermekeink 4-5 éves korúak. Az eltelt egy évben elfogadták, megkedvelték az óvodába járást. Felnőttekkel és társaikkal való kapcsolatuk nyitott, bátrak, közlékenyek. A tevékenységek iránti érdeklődésüket a jó motiváltság, együttműködés jellemzi. Többségüknél most kezd alakulni a más társ felé fordulás, együttjátszás.

Ebben az évben, a közös élmény és tapasztalatszerzésben, az ünnepekre való készülődésben egyre nagyobb teret kap a csoporttal közösen megélt élmény és lehetőségkínálás. Nyitunk a „mi” élmények megtapasztalására.

Közös, együttes alkotásra törekszünk a gyermekekkel, ahol biztosított az óvónői minta állandó követhetősége. A gyermekek egyéni fejlesztését, a képességfejlesztést, az óvodai élet tevékenységrendszerében valósítjuk meg, kiemelt szerepet szánva a játéknak, játékos helyzeteknek.

A tanköteles korú gyermekek számára a kreativitásra, gondolkodásra, problémamegoldásra serkentő játékokat helyezzük előtérbe. Ők már bonyolultabb társas, és képességfejlesztő játékokkal is szívesen tevékenykednek. Növekszik a mese, dramatizálás és bábjáték igénye is, az építőjátékuk egyre bonyolultabb, összetettebb építmények létrehozásában nyilvánul meg.
A játékban integrált tanulás során fejlesztjük gyermekeink értelmi képességét, érzékelését, észlelését, figyelmét, képzeletét, gondolkodását. Ebben a folyamatban a gyermekek egyéni tanulási képességeinek alakulását is nyomon követjük, alakítjuk, segítjük.

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és ezért szaporítja tapasztalatait, Ő azt hiszi, csak játszik, de mi már tudjuk, mire megy a játék: arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven mű és tevékeny ember váljék belőle."

SÉTÁK, TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK IDŐPONTJAI
(PUMUKLI CSOPORT)

Séták: minden évszakban a természeti változásokhoz, ünnepekhez, aktualitásokhoz kapcsolódóan. pontos időpontjainak leadása minden hét elején az aktualitásnak megfelelően.

Túrák: évszakonként 1 alkalommal
- Ősz: túra, almaszüret Kiss Alináéknál
- Tél: Túra, szánkózás, hó csata
- Tavasz: visszatértek a  fecskék
- Nyár: túra a „Sziget”-re

Kirándulások:
- Ősz: A játszótérre - szülőkkel közösen
- Tél: Homoki Intézet Park /Helyi járatos busz/
- Tavasz: Martfűi játszótér
- Nyár: Közös strandolás a szülőkkel