Pályázati Hírek!

Nyertes pályázataink 2012.

TÁMOP-3.1.7-11/2 - Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

A pályázaton a Vadárvácska Óvoda 2 981 284 Ft-ot nyert.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Vadárvácska Óvoda
5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124.
Telefonszám: 06 56 470 300
Email: vadarvacska.ovi@gmail.com

Projekt neve:

Vadárvácska Óvoda referencia-intézményi hálózatának kapcsolódása

Projekt leírása:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.10.01.
A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2013.05.31.
A támogatás intenzitása: 100%

A projektért felelős: Bene Józsefné

A pályázat keretén belül a Vadárvácska Óvoda nevelőit felkészíti a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítására.

A pályázat támogatja a továbbképzéseket, felkészítéseket, tantestületi képzést, valamint a szakértői szolgáltatást. A projekt időszakon belül megtörténtek a fejlesztési tervben előre megtervezett képzések . A képzések során sok információt, hasznos gyakorlati útmutatást kaptunk ahhoz a munkához, melyet referencia intézményi feladatok eredményes megvalósításához tudtunk használni.

Ezek után az intézményi fejlesztési terv megvalósítását a megvalósítók team megalakításával kezdték el. A team tagjai (szakmai megvalósítók) elkészítették azt az ütemtervet, melynek megvalósításával a Vadárvácska Óvoda felkészülhet a referencia-intézményi feladatok sikeres ellátására. A megvalósító team a tárgyidőszakon belüli tevékenységei során áttekintették azokat a tanügyigazgatási dokumentumokat, melyekben szükségszerű módosításokat kell végrehajtani ahhoz, hogy referencia-intézményi feladatokat törvényesen és szervezetten lássuk el. A szakértő a dokumentumainkat áttanulmányozta, javaslatokat tett a még szükséges változtatásokra, melyeket a szakmai megvalósítok beépítették a működő rendszerünkbe. A dokumentumok módosítására után a megvalósító team a Vadárvácska Óvoda nevelőtestülete elé terjesztette az elfogadásra.

A projektmenedzser irányította és koordinálta ezen belül a teendőket.
A projekt támogatja még olyan eszközök beszerzését, mely sikeresen elősegíti a referencia-intézményi működést. A projekt időszakon belül minden eszközbeszerzése megtörtént. A modern és korszerű eszköz lehetővé teszi a referencia-intézményi munka során a hatékony elméleti és gyakorlati ismeretek átadását, a "Jó gyakorlatok" bemutatását, elemzését.

A projekt befejezése után sikeresen kívánjuk működtetni a Vadárvácska Óvoda referencia-intézményi hálózatát.

Nevelőtestületi képzés Tiszaföldvár Vadárvácska Óvodában

Új Széchenyi Terv

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu

Európai Szociális Alap

 

Nyertes pályázataink 2011.

 

Nyertes pályázataink 2010.


Nyertes pályázataink 2009. novemberben